PROGRAM 2022. - 2026.

1996

Zakonodavstvo

Ključni cilj u ovom dijelu rada Komore je pojačati aktivnu inicijativu Komore u procesu pripreme zakona.  Želimo postići da Komora još snažnije aktivno predlaže zakonske i podzakonske propise i njihove izmjene ministarstvima i predstavlja ih stručnoj javnosti.

 • Ojačati angažman i utjecaj Komore u procesu donošenja zakonskih i podzakonskih akata za graditeljstvo
 • Organizirati stručne javne rasprave o prijedlozima propisa po područnim odborima na koje ćemo pozvati i predstavnike javne uprave
 • Nastaviti, u suradnji s resornim ministarstvom, organizaciju seminara  o primjeni novih propisa
 • Ove godine ćemo među članovima i u struci otvoriti javnu raspravu o nužnim izmjenama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te predložiti te izmjene Ministarstvu (npr. obveznost izvedbenih projekata, pojednostavljenje upravnog postupka, ozakoniti poziciju pomoćnika nadzornog inženjera i drugo)
 • U javnosti ćemo otvoriti temu problematike rada stranih inženjera kako onih izvan WTO ili EU, tako i onih iz zemalja članica tih organizacija (nepoznavanje propisa i jezika, neriješeno pitanje priznavanja i provjere njihovih obrazovnih kvalifikacija što je do sada radila Agencija za znanost
 • • Komora će postati inicijator i partner ministarstvima u izradi i izmjeni građevinsko tehničke regulative u stručnom dijelu. Komora je to i do sada radila na temi obnove, a od sada će to  postati princip našeg rada. Dobri primjeri te proaktivne inicijative su e-građevinski dnevnik, razine obnove, akreditacija laboratorija, ponderi za javnu nabavu, Tehnički propis za građevinske  konstrukcije i potresne karte.
 • • Intenzivirat ćemo suradnju s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i inicirati izmjenu podzakonskih propisa u cilju ubrzanja procedura vezano uz izdavanje rješenja o procjenama utjecaja na okoliš.

2004

Građevinska struka

U području građevinarske struke naš cilj bit će dizanje kvalitete usluga i radova naših članova kroz standardizaciju inženjerskih usluga. Stoga ćemo se usmjeriti na pripremu i izdavanje smjernica i priručnika, nužnih članovima.

 •  Nastaviti s izradom niza smjernica i priručnika (npr. Priručnik za nadzorne inženjere i voditelje građenja, priručnik za osiguranje kvalitete izvedenih radova, priručnik specifičnih pitanja iz Eurokod propisa, Smjernice za pomorske građevine i luke itd. )
 • Pripremiti standardne troškovnike 
 • Novelirati predloške ugovora za konzultantske usluge i upravljanje projektima
 • Stručni polugodišnji newsletter o glavnim pokazateljima u građevinarstvu, u suradnji s HKG i Ekonomskim institutom Zagreb, uz analize investicija i vrijednosti usluga i radova
 • Zatražit ćemo da Komora ponovno preuzme javne ovlasti vezane uz voditelje projekata
 • Organizirat ćemo  tematske stručne skupove u područnim odborima
 • Izradit ćemo Strategiju razvoja graditeljstva Hrvatske

2011

Javna nabava

Provođenje javne nabave našim članovima donosi mnoštvo problema, među kojima su cjenovni damping, sporost postupaka, rast cijena materijala koji utječe na ugovore u tijeku  te problemi u primjeni Vladinog zaključka o korekciji cijena. U sljedeće četiri godine intenzivno ćemo zagovarati značajne izmjene Zakona o javnoj nabavi.

 • Organizirat ćemo u svim područnim odborima panel diskusije o javnoj nabavi na kojima ćemo razmatrati probleme u primjeni propisa i u postupcima javne nabave
 • Uspostavit ćemo praćenje i analizu javnih nabava prema vrsti usluga i radova, praćenje ponuđenih cijena u odnosu na procijenjene vrijednosti nabave
 • Poticat ćemo primjenu Smjernica za javnu nabavu (koje ćemo prvo revidirati) i Pravilnika o standardu usluga projektiranja i stručnog nadzora građenja u javnoj nabavi kroz edukaciju investitora i naručitelja
 • Organizirat ćemo tematske sastanke s javnim tvrtkama (HC, HAC, Hrv vode, HŽ) na kojima ćemo raspraviti probleme u javnoj nabavi i definirati prijedloge rješenja
 • Predložit ćemo izmjene Zakona o javnoj nabavi kako bi se automatski primjenjivale Posebne uzance o građenju i zagovarati te izmjene kod donositelja odluka
 • Uputit ćemo zahtjev Ministarstvu i  Vladi da, zbog povećanja cijene materijala na tržištu, donesu zaključak o mogućnosti povećanja cijene konzultantskih usluga na projektima koji su u tijeku i za koje je napravljen zahtjev izvođača za povećanjem ugovora
 • Osigurat ćemo članovima besplatno korištenje HGK-ovih indeksa za porast cijena
 • Prezentirat ćemo Pravilnik o normiranju usluga javnim naručiteljima
 • Zagovarat ćemo primjenu ugovora za stručni nadzor s principom situiranja usluga stručnog nadzora na temelju čovjek-mjesec, a ne  na temelju postotka situacije izvedenih radova

2018

Glavni cilj je usavršavanjem odgovoriti na potrebe članova i pravovremeno edukativnim sadržajima reagirati na aktualne  teme. Zbog toga ćemo  proširiti katalog sadržaja stručnog usavršavanja i krug predavača, uz uvođenje njihove evaluaciju od strane polaznika usavršavanja.

 • Proširit ćemo područja stručnog usavršavanja i povećati broj predavača
 • Nastavak hibridnog modela stručnog usavršavanja (uživo i live streaming)
 • Organizirat ćemo edukaciju za upravljanje poduzećem (stručni aspekti, financijska, porezna i računovodstvena regulativa, ljudski resursi, marketing)
 • Nastavit ćemo s organizacijom stručnih putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu (gradilišta, završeni kapitalni objekti i sl.)
 • Organizirat ćemo edukaciju za velike infrastrukturne projekte koji su u najavi kako bismo naše članove pripremili za njihovu provedbu 
 • Nastavit ćemo s organizacijom radionica za članove o primjeni e-Građevinskog dnevnika te izdavanju poslovnih e-kartica za inženjere  gradilišta i voditelje radova

2018

BIM

Inicijativa na razini EU je da svi infrastrukturni projekti financirani sredstvima Unije moraju biti provedeni uz primjenu BIM-a. Komora će stoga poticati i podržati članove u što lakšoj implementaciji BIM-a u njihovim projektima.

 • Tražit ćemo pomoć države za implementaciju BIM-a kroz edukaciju, nabavu programskih rješenja i računalne opreme iz sredstva NPOO-a
 • Pripremit ćemo istraživanje o primjeni BIM-a u građevinarstvu u Hrvatskoj
 • Promovirat ćemo BIM i stvarati preduvjete za podizanje razine znanja o BIM-u

2018

Suradnja s fakultetima

Cilj naše suradnje sa znanstvenom zajednicom bit će usmjeren prema osiguravanju što bolje pripremljenosti inženjera u znanjima i vještinama sukladnim zahtjevima poslodavaca i tržišta.

 • U suradnji s fakultetima i poslodavcima provest ćemo istraživanje o pripremljenosti diplomiranih inženjera za zahtjeve poslodavaca i tržišta rada
 • Uključit ćemo se sa znanstvenom zajednicom u pregovore s EK o  obrazovnom kvalifikacijskom okviru za  reguliranu profesiju inženjera građevinarstva
 • Definirat ćemo sadržaje i opseg programa dodatnih provjera znanja za strane inženjere
 • Nastavit ćemo sa sufinanciranjem sveučilišnih knjiga i udžbenika
 • Povezati tvrtke zainteresirane za organizaciju studentske prakse sa fakultetima ti studentima

2018

Članstvo

Osnovni cilj je učiniti usluge Komore članovima što dostupnije i jednostavnije. To ćemo, između ostalog, postići i digitalizacijom cjelokupnog rada Komore.

 • Trajno smanjiti članarine na 200 eura
 • Napravit ćemo mobilnu aplikaciju za članove
 • Uspostavit ćemo Građevinsku stručnu kliniku, mentorsku i konzultantsku podršku profesora i eminentnih stručnjaka članovima
 • Snažno ćemo poticati rad u područnim odborima

2018

Upravljanje Komorom

Naše članstvo ima pravo na detaljan uvid u naše aktivnosti, a transparentnost i otvorenost promoviraju odgovornost i učinkovitost u radu Komore. Otvorenost i transparentnost u upravljanju Komorom grade povjerenje članova i integritet vodstva Komore. Jedan od ciljeva bit će i daljnji rast vidljivosti Komore i struke.

 • Otvorena vrata Komore – organizirat ćemo u područnim odborima događanja Otvorena vrata Komore kada će zainteresirani članovi moći sudjelovati u događanjima i dobiti direktan uvid u način rada Komore
 • Sjednice Upravnog odbora održavat ćemo u područnim odborima
 • Uz postojeće izravne komunikacijske kanale s članstvom (mrežna stranica, Facebook, newsletteri) otvorit ćemo nove kanale (Linkedin stranica, WhatsApp grupa)
 • Pokrenut ćemo glasilo Komore (polugodišnje) kroz koje ćemo govoriti o temama od ključne važnosti za naše članove i kroz koje ćemo komunicirati s članstvom, poslovnim sektorom, donositeljima odluka u javnom sektoru i medijima
 • Pokrenut ćemo dva velika istraživačka projekta za vidljivost i reputaciju Komore: Izvješće o hrvatskoj infrastrukturi i Graditeljstvo 4.0. – digitalna budućnost graditeljstva
 • Uključit ćemo se aktivno u Novi europski Bauhaus
 • Organizirat ćemo jednom godišnje tematski Simpozij inženjera građevinarstva